Arvot ja tavoitteet

TARKOITUS

MLL on kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätöksentekoon.

ARVOT

Paikallisyhdistyksessä pyritään toteuttamaan järjestön valtakunnallista henkeä, jossa on otettu huomioon lapsen ja lapsiperheen hyvinvointi.

Järjestön arvot ovat:

 - lapsuuden ja vanhemmuuden arvostus

 - yhdenvertaisuus

 - ilo

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä sekä auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi pyritään toiminnan myötä ennalta ehkäisemään riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön, yksinoloon ja turvattomuuteen. Toiminnalla pyritään myös edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja estämään syrjäytymistä.